You are here

Overgangsprofielen

Op de plaatsen waar de sportvloer overgaat naar bergingen, stockeerruimte of bestaande naastliggendevloeren plaatsen wij steeds een aangepast overgangs- of aanpassingsprofielen.